Boerenzwaluw

Koen Gabriëls. Zeeland 2015.
Nikon D7100 + nikor 300mm F4 P. Koen Gabriëls. Zeeland 2015.
Nikon D7100 + nikor 300mm F4 P. Koen Gabriëls. Zeeland 2015.
Nikon D7100 + nikor 300mm F4 P. Koen Gabriëls. Zeeland 2015.
Nikon D7100 + nikor 300mm F4 P. Koen Gabriëls. Zeeland 2015.
Nikon D7100 + nikor 300mm F4 P. Koen Gabriëls. Zeeland 2015.
Nikon D7100 + nikor 300mm F4 P. Koen Gabriëls. Zeeland 2015.
Nikon D7100 + nikor 300mm F4 P. lightbox generatorby VisualLightBox.com v5.9

Gierzwaluw

Koen Gabriëls. Zeeland 2013. 
Nikon D7100 + nikor 70-300mm F4-5.6 VR. Koen Gabriëls. Zeeland 2013. 
Nikon D7100 + nikor 70-300mm F4-5.6 VR. lightbox generatorby VisualLightBox.com v5.9

Huiszwaluw

Koen Gabriëls. Catalonië 2013.
Nikon D7100 + nikor 70-300mm F4-5.6 VR. Koen Gabriëls. Catalonië 2013.
Nikon D7100 + nikor 70-300mm F4-5.6 VR. lightbox generatorby VisualLightBox.com v5.9

Oeverzwaluw

Koen Gabriëls. Hongarije 2005.
Nikon D70 + nikor 500mm P F4. Koen Gabriëls. Hongarije 2005.
Nikon D70 + nikor 500mm P F4. Koen Gabriëls. Hongarije 2005.
Nikon D70 + nikor 500mm P F4. Koen Gabriëls. Hongarije 2005.
Nikon D70 + nikor 500mm P F4. Koen Gabriëls. Hongarije 2005.
Nikon D70 + nikor 500mm P F4. Koen Gabriëls. Hongarije 2005.
Nikon D70 + nikor 500mm P F4. Koen Gabriëls. Hongarije 2005.
Nikon D70 + nikor 500mm P F4. Koen Gabriëls. Hongarije 2005.
Nikon D70 + nikor 500mm P F4. Koen Gabriëls. Hongarije 2005.
Nikon D70 + nikor 500mm P F4. Koen Gabriëls. Hongarije 2005.
Nikon D70 + nikor 500mm P F4. Koen Gabriëls. Hongarije 2005.
Nikon D70 + nikor 500mm P F4. Koen Gabriëls. Hongarije 2005.
Nikon D70 + nikor 500mm P F4. lightbox generatorby VisualLightBox.com v5.9

Rotszwaluw

Koen Gabriëls. Pyreneeën 2014.
Nikon D7100 + nikor 70-300mm F4-5.6 VR. lightbox generatorby VisualLightBox.com v5.9

 

RETURN