Bontbekplevier

Koen Gabriëls. Zeeland 2006.
Nikon D200 + nikor 500mm F4 P. Koen Gabriëls. Zeeland 2009.
Nikon D200 + nikor 500mm F4 P. Koen Gabriëls. Zeeland 2009.
Nikon D200 + nikor 500mm F4 P. Koen Gabriëls. Zeeland 2009.
Nikon D200 + nikor 500mm F4 P. Koen Gabriëls. Zeeland 2009.
Nikon D200 + nikor 500mm F4 P. Koen Gabriëls. Zeeland 2009.
Nikon D200 + nikor 500mm F4 P. Koen Gabriëls. Zeeland 2009.
Nikon D200 + nikor 500mm F4 P. Koen Gabriëls. Zeeland 2014.
Nikon D7100 + nikor 500mm F4 VR. Koen Gabriëls. Zeeland 2014.
Nikon D7100 + nikor 500mm F4 VR. lightbox generatorby VisualLightBox.com v5.9

Goudplevier

Koen Gabriëls. Texel 2009.
Nikon D200 + nikon 500mm P F4. lightbox generatorby VisualLightBox.com v5.9

Klein plevier

Koen gabriëls. Zeeland 2009.
Nikon D200 + nikor 500mm F4 P. Koen gabriëls. Zeeland 2009.
Nikon D200 + nikor 500mm F4 P. Koen gabriëls. Zeeland 2009.
Nikon D200 + nikor 500mm F4 P. Koen gabriëls. Zeeland 2009.
Nikon D200 + nikor 500mm F4 P. Koen Gabriëls. Pyreneeën 2014.
Nikon D7100 + nikor 500mm F4 VR. Koen Gabriëls. Pyreneeën 2014.
Nikon D7100 + nikor 500mm F4 VR. Koen Gabriëls. Pyreneeën 2014.
Nikon D7100 + nikor 500mm F4 VR. Koen Gabriëls. Pyreneeën 2014.
Nikon D7100 + nikor 500mm F4 VR. Koen Gabriëls. Pyreneeën 2014.
Nikon D7100 + nikor 500mm F4 VR. Koen Gabriëls. Pyreneeën 2014.
Nikon D7100 + nikor 500mm F4 VR. Koen Gabriëls. Pyreneeën 2014.
Nikon D7100 + nikor 500mm F4 VR. lightbox generatorby VisualLightBox.com v5.9

Morinelplevier

Peter Gabriëls. Heers (Tongeren) 2013.
Nikon D300 + Sigma 500mm F4.5. Peter Gabriëls. Heers (Tongeren) 2013.
Nikon D300 + Sigma 500mm F4.5. lightbox generatorby VisualLightBox.com v5.9

Zilverplevier

 

 

Koen gabriëls. Zeeland 2008.
Nikon D200 + nikor 500mm F4 P. lightbox generatorby VisualLightBox.com v5.9

RETURN